Regulamin biegów dla dzieci i młodzieży – 4 września 2022 r.

W tym roku po remoncie stadionu, jak i po obostrzeniach epidemiologicznych zapraszamy wreszcie dzieciaki i młodzież na tartanową bieżnię. Dodatkowo na stadionie odbywać się będzie tegoroczne pożegnanie lata. Żegnamy wakacje i otwieramy stadion w nowej odsłonie.

ZAPRASZAMY

XVIII Radziejowski Bieg Południowy

BIEGI DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN

CEL IMPREZY:

Popularyzacja biegania i czynnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży

ORGANIZATORZY:

Urząd Miasta w Radziejowie, KS ZRYW Radziejów

TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 4.09.2022r. o godz. 11.00 na Stadionie Miejskim w Radziejowie. Kolejność i czas rozpoczęcia poszczególnych biegów w programie minutowym.

DYSTANSE:

Biegi młodzieżowe na dystansach: 800m, 600m, 300, 400m. Bieg przedszkolaka na dystansie 100m. Nawierzchnia tartanowa.

ZAPISY:

Zapisy w dniu zawodów 4.09.2022 r.. od godz. 9.00 do 10.45w biurze zawodów – Stadion Miejski w Radziejowie. Przy zapisach należy okazać dokument, np. legitymację szkolną w celu zweryfikowania wieku uczestników oraz podpisać zgodę rodzica do uczestnictwa w biegu.

Wszyscy uczestnicy zwolnieni są z opłaty startowej!!!

UCZESTNICTWO:

W biegach uczestniczą przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych  w grupach oraz indywidualnie pod opieką dorosłych.

NAGRODY:

Każdy kto ukończy bieg w swojej kategorii otrzyma pamiątkowy medal.

W zawodach prowadzona będzie również klasyfikacja indywidualna dziewcząt i chłopców. We wszystkich biegach w klasyfikacji indywidualnej, nagrodzeni pucharami oraz nagrodami rzeczowymi, zostaną zawodnicy, którzy zajęli miejsca od I – III w kategorii dziewcząt i chłopców.

PROGRAM MINUTOWY:

 • Biegi dzieci i młodzieży:
  • 11.00 – bieg przedszkolaka – dziewczęta – 100M ( 3-6 lat)
  • 11.10 – bieg przedszkolaka – chłopcy – 100M (3- 6lat)
  • 11.20  –  dziewczęta klas I-III SP300M
  • 11.30 –– chłopcy klas I-III SP300M
  • 1140 –  dziewczęta klas IV-VI SP400M
  • 11.50 – chłopcy klas IV-VI SP400M
  • 12.00 –  dziewczęta klas VII-VIII SP600M
  • 12.10 –  chłopcy klas VII-VIII SP800M

                                                                                                                                               

CEREMONIE DEKORACJI ZAWODNIKÓW

ok. 12.45 – dekoracje biegów dzieci i młodzieży

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • organizator zapewnia opiekę medyczną
 • podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane przez organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach
 • w biegach nie będzie pomiaru czasu
 • na mecie będą odnotowywane miejsca od I do III
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • zawodników obowiązuje strój sportowy
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do decydowania i rozstrzygania we wszystkich spornych kwestiach nie zawartych w niniejszym regulaminie.

4 sierpnia, 2022